Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2016 / 2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15.03.2016 r.     do 31.03.2016 r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły od 05.05.2016 r.     do 11.05.2016 r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy do 05.04.2016 r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły  do 16.05.2016 r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.04.2016r.do godz. 15.00 19.05.2016 r.do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 18.04.2016r. do 20.04.2016r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły od 20.05.2016r. do 23.05.2016r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.04.2016r.do godz. 15.00  25.05.2016r.do godz. 15.00

 

Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie  do Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu  w dniach: 29.02 – 08.03.2016 r.