Edukacja muzyczna – „A kapela gra wesoło”

Bogactwo i piękno, jakim wyróżnia się polska muzyka ludowa są od wieków doceniane przez kompozytorów. Na marcowym spotkaniu z muzyką dowiedzieliśmy się, którzy kompozytorzy inspirowali się muzyką ludową. Poznaliśmy nazwy tańców polskich, ich charakterystyczne cechy i rytmy, dzięki którym łatwo je rozpoznać. Zespół ludowy, którego gościliśmy, zaprezentował  pieśni, stroje i zabawy regionalne.