EWAKUACJA!!!

Dnia 18.10.2017 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Wzięły w niej udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z ośmiu grup przedszkolnych oraz cały personel placówki.   Na sygnał: „Pali się!” wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek i na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną.