Informacja dla Rodziców

Wpłaty na zakup wyprawki dla dziecka w wysokości 120 zł można dokonać na konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 15

97 2490 0005 0000 4530 4649 5674

 W tytule przelewu prosimy napisać :

wpłata na wyprawkę, imię i nazwisko dziecka, grupa