Informacja dla rodziców nowych przedszkolaków

Zapraszamy rodziców  nowych przedszkolaków na zebranie informacyjnie w dniu 29 czerwca 2023 r, o godz. 16:00

Na spotkanie  adaptacyjne dla dzieci trzyletnich  zapraszamy  29 i 30 sierpnia 2023 r.  o godz. 10:00