Lekcja przyrody w Drozdowie

Dnia 16.10.2019 grupy VII i VIII udały się do Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, który mieści się w Drozdowie, by uczestniczyć w specjalnej lekcji przyrody pt : „Jesień w lesie”. Podczas przygotowanej prezentacji dzieci mogły pogłębić swą wiedzę na temat gatunków drzew i zwierząt w lesie i dowiedzieć się o sposobie ich zimowania. Z wielkim zainteresowaniem przedszkolaki zwiedziły też ekspozycję zwierząt zamieszkujących dolinę Narwi. Piękna pogoda umożliwiła również dzieciom zabawy integracyjne na powietrzu. Nasz pobyt w tym urokliwym miejscu zakończyliśmy pyszną kiełbaską pieczoną nad ogniskiem.