MAŁY BADACZ – EKSPERYMENTY W GRUPIE VI

W roku szkolnym 2018/19 dzieci z grupy VI uczestniczą w Programie badawczym, który jest realizowany w ramach podstawy programowej. Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia badań i eksperymentów oraz czerpania radości w odkrywaniu czegoś nowego. Zabawy są tak organizowane, aby były ciekawe i pobudzały dzieci do myślenie, poszukiwania, a przede wszystkim do działania.

 Lampa Lawa – co zachodzi między olejem, a wodą?

Najprostszym wyjaśnieniem eksperymentu jest fakt, że olej i woda „się nie lubią”   🙂 więc się nie mieszają.