MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY EMOCJA

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym EMOCJA. Projekt składa się z pięciu modułów, które zawierają zadania do realizacji w poszczególnych miesiącach: kreatywność,wyobraźnia, moc słowa, empatia, odwaga.

Celem projektu jest:

*Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
*Dostrzeganie podobieństw i różnic między innymi ludźmi.
*Integrowanie przedszkoli polonijnych i polskich poprzez realizację projektu oraz nabywanie przez wspólny kontakt, nowych doświadczeń, zawierania nowych znajomości oraz współpracy między przedszkolami.
*Nauka dzieci akceptacji wobec osób różniących się od siebie między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np.chorobami serca, autyzmem, cukrzycą.
*Kształtowanie postaw empatii wobec inności oraz budowanie przyjaznego klimatu integracji.
*Nauczenie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi pomimo różnic, które posiadamy.
*Eliminowanie zachowań agresywnych.