Przedszkolaki w świecie literatury dziecięcej – poznajemy Koziołka Matołka

W tym roku nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucie przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

W fotograficznym skrócie przedstawiamy wykonanie wrześniowych zadań.

Gr I

Gr II

Gr VI