Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Łomży na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że w dniu 04.06.2024 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża.

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dysponujących wolnymi miejscami należy składać w dniach 4 – 14 czerwca  2024 r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.  Harmonogram rekrutacji, wykaz wolnych miejsc, inne dokumenty i informacje znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/ oraz w przedszkolach /oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

  POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE  
Etap rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 04 czerwca 2024 r.
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.     od 04 czerwca 2024 r.    
do 14 czerwca 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola – złożenie wniosku wraz z dokumentami w formie papierowej
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych.     do 21 czerwca 2024 r. w godzinach pracy przedszkola
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.    24 czerwca 2024 r. do godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia   do 25 czerwca 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.   26 czerwca 2024 r. do godz. 15.00