Światowy Dzień Sportu w gr IV

Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju
przypadający w tym roku na 6 kwietnia, był dobrą okazją,
by podkreślić znaczenie sportu w dzisiejszym świecie.