KONKURS PLASTYCZNY

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego🎄🎅☃️
Z radością informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny połączony z akcją charytatywną pt.: „Ozdoba Świąteczna – Bożonarodzeniowy Dar dla Filipka” dla dzieci wraz z rodzicami z Przedszkola Publicznego nr 15.
W konkursie wzięło udział 30 dzieci wraz z rodzicami oraz każda grupa przedszkolna. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział oraz wielkie zaangażowanie. Gratulujemy wszystkim pomysłowości i kreatywności w tworzeniu tych przepięknych arcydzieł. Doceniając Wasz trud i wysiłek, Jury po długich naradach przyznało:
MIEJSCE I – Ignacy Maszczyk z mamą Ewą gr. VIII
MIEJSCE II – Alan Świderski z mamą Beatą Gr. V
MIEJSCE III – Lena Plona z mamą Hanną gr. IV
oraz wyróżnienia:
☑️ Igor Góralczyk z mamą Marzeną gr. I
☑️ Zofia Dymnicka z mamą Emilią gr. VII
☑️ Aleksandra Gurzęda z mamą Iwoną gr. VIII
☑️ Nela Jankowska z mamą Edytą gr. VIII
Ponadto Jury postanowiło docenić prace grupowe przydzielając:
MIEJSCE I – Grupa IV
MIEJSCE II – Grupa VIII
MIEJSCE III – Grupa I
WYRÓŻNIENIE – Grupa II, III, V, VI, VII
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody oraz słodki upominek, zaś pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymali dyplomy i słodki upominek.
GRATULUJEMY!
Wszystkie konkursowe prace plastyczne zarówno dziecka z rodzicem jak i te grupowe zostały dostarczone i przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy w Urzędzie Miasta. Cały dochód z ich sprzedaży zasili konto pomocy utworzone na: siepomaga.pl/filip-nowacki
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom oraz osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Wszystkim tym, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do wzięcia udziału w konkursie, „Ozdoba Świąteczna – Bożonarodzeniowy Dar dla Filipka”, a tym samym do akcji charytatywnej na rzecz Filipka. Bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.
Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.
Dziękujemy
Nie zawiedliście…
„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II