Podsumowanie konkursu plastycznego „Moja ulubiona ostać z bajek Walta Disneya”

Jury w składzie :

 • Janina Szenk-Leszczyńska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży,
 • Anna Potrzebko – nauczyciel, logopeda Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży,
 • Małgorzata Wiśniewska – intendent Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży,

dokonało oceny prac plastycznych zgłoszonych do konkursu.

Celem konkursu było:

 1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
 2. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
 3. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.
 4. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.
 5. Zachęcanie do wspólnego współdziałania  z rodzicami;
 6. Promowanie twórczości dziecięcej.

W konkursie wzięło udział 27 prac plastycznych wykonanych przez dzieci 3-6 letnie
z pomocą swoich rodziców.

Jury przyznało 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii wiekowej.

Nagrody główne:

Kategoria 3-4 latki:

I miejsce  – Karolina Żurek z PP nr 5 w Łomży

II miejsce – Aleksandra Matulewicz z PP nr 5 w Łomży

III miejsce – Blanka Mieczkowska z PP nr 15 w Łomży

Wyróżnienia:

 • Marcel Jastrząb z PP nr 15 w Łomży
 • Hanna Puławska Z PP nr 10 w Łomży
 • Milena Skrodzka z PP nr 5 w Łomży

Kategoria 5-6 latki:

I miejsce  – Joanna Suchoicka z PP nr 10  w Łomży

II miejsce – Alicja Głębocka  z PP nr 1 w Łomży

III miejsce – Kacper Gawryś  z PP nr 10 w Łomży

Wyróżnienia:

 • Aleksander Wojsz z PP nr 15 w Łomży
 • Oliwia Górska  z PP nr 15 w Łomży
 • Antoni Lemański z PP nr 15 w Łomży

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom za udział i drobny upominek.

Wszystkim laureatom życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez nasze przedszkole.