Tablica informacyjna

Komunikat dla Rodziców kandydatów do przedszkola.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 30 marca 2020 r. o godz. 12:00 na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Preferujemy :

– sprawdzenie w wersji elektronicznej przez zalogowanie się do systemu rekrutacji (wersja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty. Instrukcja  dotycząca elektronicznego potwierdzenie woli przyjęcia została zamieszczona w zakładce Dokumenty,

– sprawdzenie i potwierdzenie telefoniczne :  tel.  86 2189119 – status kandydata z zakwalifikowanego na przyjęty zmienia przedszkole,

– sprawdzenie i potwierdzenie e-mailem: przedszkole_nr_15@interia.pl – status kandydata z zakwalifikowanego na przyjęty zmienia przedszkole.

Jeśli powyższe sposoby sprawdzenia listy kandydatów nie powiodą się, sprawdzić listę i złożyć potwierdzenie woli można będzie również w przedszkolu  w godzinach 08:00-16:00  do dnia 2 kwietnia 2020 r.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się 03 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 na drzwiach wejściowych do przedszkola.

 

 

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2020 / 2021

Od 10 do 20 marca 2020 r. będzie prowadzona rejestracja w systemie rekrutacyjnym nowych kandydatów do przedszkola.

Link do systemu rekrutacji:      https://nabor.pcss.pl/lomza

Prosimy o zapoznanie sie z informatorem zamieszczonym na stronie rekrutacji i na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Wypełnione karty zgłoszenia wraz z zaświadczeniami i oświadczeniami prosimy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 20 marca.

30 marca 2020 r. opublikujemy na tablicy ogłoszeń w przedszkolu listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 2 kwietnia Rodzic potwierdza w postaci pisemnego oświadczenia wolę przyjęcia do przedszkola.

3 kwietnia 2020 r.  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu opublikowana będzie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020 / 2021.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/20

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia  30.01.2020 roku

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2020/2021

 Etap rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 02.03.2020 r.

do 09.03.2020 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 03.02.2020 r.
do 10.02.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
(dotyczy dzieci 5-letnich)
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 10.03.2020 r.
do 20.03.2020 r.
w godzinach pracy przedszkola
od 11.02.2020 r.
do 21.02.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych. do 27.03.2020 r.w godzinach pracy przedszkola do 25.02.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  30.03.2020 r.do godz. 12.00 26.02.2020 r.
do godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 02.04.2020r.
w godzinach pracy przedszkola
do 28.02.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych. 03.04.2020 r.do godz. 12.00 02.03.2020 r.
do godz. 12.00