Tablica informacyjna

Rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025.

Od 08 do 16 lutego będzie można potwierdzić kontynuację uczęszczania do przedszkola.

Od 19 lutego do 08 marca będzie można rejestrować w systemie rekrutacyjnym nowe zgłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji w zakładce Dokumenty na stronie rekrutacji: https://nabor.pcss.pl/lomza 

Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i internetu mogą pobrać kartę zgłoszenia w kancelarii przedszkola.

Kartę zgłoszenia wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami należy złożyć w kancelarii przedszkola do 10 marca.

25 marca opublikujemy na tablicy ogłoszeń w przedszkolu listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 27 marca będziemy przyjmować potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

28 marca opublikujemy na tablicy ogłoszeń  listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.