Tablica informacyjna

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

Rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2021/2020.  Sześciolatki do grup w szkole należy zgłaszać już od 9 lutego.

W przedszkolach od 2 marca będzie można potwierdzić kontynuację uczęszczania , a od 10 marca będziemy rejestrować w systemie rekrutacyjnym nowe zgłoszenia.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 02.03.2021 r.

do 09.03.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 01.02.2021 r.
do 08.02.2021 r.
w godzinach pracy szkoły
(dotyczy dzieci 5-letnich)
Postepowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 10.03.2021 r.
do 23.03.2021 r.
w godzinach pracy przedszkola
od 09.02.2021 r.
do 19.02.2021 r.
w godzinach pracy szkoły
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych. do 29.03.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola

do 24.02.2021 r.
w godzinach pracy szkoły
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

30.03.2021 r.

do godz. 12.00

25.02.2021 r.
do godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 02.04.2021 r.
w godzinach pracy przedszkola
do 01.03.2021 r.
w godzinach pracy szkoły
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 

06.04.2021 r.

do godz. 12.00

02.03.2021 r.
do godz. 12.00
 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc  

31.05.2021 r.

 

Rejestracja wniosków w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 31.05.2021 r.

do 09.06.2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

do 11.06.2021 r.

 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych                                              i  niezakwalifikowanych. 

 

14.06.2021 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 16.06.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 

17.06.2021 r.

do godz. 13.00