Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Łomży na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że w dniu 04.06.2024 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża.

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dysponujących wolnymi miejscami należy składać w dniach 4 – 14 czerwca  2024 r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.  Harmonogram rekrutacji, wykaz wolnych miejsc, inne dokumenty i informacje znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/ oraz w przedszkolach /oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

  POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE  
Etap rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 04 czerwca 2024 r.
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.     od 04 czerwca 2024 r.    
do 14 czerwca 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola – złożenie wniosku wraz z dokumentami w formie papierowej
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych.     do 21 czerwca 2024 r. w godzinach pracy przedszkola
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.    24 czerwca 2024 r. do godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia   do 25 czerwca 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.   26 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025.

Od 08 do 16 lutego będzie można potwierdzić kontynuację uczęszczania do przedszkola.

Od 19 lutego do 08 marca będzie można rejestrować w systemie rekrutacyjnym nowe zgłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji w zakładce Dokumenty na stronie rekrutacji: https://nabor.pcss.pl/lomza 

Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i internetu mogą pobrać kartę zgłoszenia w kancelarii przedszkola.

Kartę zgłoszenia wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami należy złożyć w kancelarii przedszkola do 08 marca.

25 marca opublikujemy na tablicy ogłoszeń w przedszkolu listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 27 marca będziemy przyjmować potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

28 marca opublikujemy na tablicy ogłoszeń  listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Podsumowanie konkursu plastycznego „Moja ulubiona ostać z bajek Walta Disneya”

Jury w składzie :

 • Janina Szenk-Leszczyńska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży,
 • Anna Potrzebko – nauczyciel, logopeda Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży,
 • Małgorzata Wiśniewska – intendent Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży,

dokonało oceny prac plastycznych zgłoszonych do konkursu.

Celem konkursu było:

 1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
 2. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
 3. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.
 4. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.
 5. Zachęcanie do wspólnego współdziałania  z rodzicami;
 6. Promowanie twórczości dziecięcej.

W konkursie wzięło udział 27 prac plastycznych wykonanych przez dzieci 3-6 letnie
z pomocą swoich rodziców.

Jury przyznało 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii wiekowej.

Nagrody główne:

Kategoria 3-4 latki:

I miejsce  – Karolina Żurek z PP nr 5 w Łomży

II miejsce – Aleksandra Matulewicz z PP nr 5 w Łomży

III miejsce – Blanka Mieczkowska z PP nr 15 w Łomży

Wyróżnienia:

 • Marcel Jastrząb z PP nr 15 w Łomży
 • Hanna Puławska Z PP nr 10 w Łomży
 • Milena Skrodzka z PP nr 5 w Łomży

Kategoria 5-6 latki:

I miejsce  – Joanna Suchoicka z PP nr 10  w Łomży

II miejsce – Alicja Głębocka  z PP nr 1 w Łomży

III miejsce – Kacper Gawryś  z PP nr 10 w Łomży

Wyróżnienia:

 • Aleksander Wojsz z PP nr 15 w Łomży
 • Oliwia Górska  z PP nr 15 w Łomży
 • Antoni Lemański z PP nr 15 w Łomży

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom za udział i drobny upominek.

Wszystkim laureatom życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez nasze przedszkole.

Europejski Dzień Sportu Szkolnego

29 września 2023r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Europejski Dzień Sportu Szkolnego. Każdy nauczyciel prowadzący grupę przygotował tego dnia zajęcia sportowe dla dzieci. Wśród nich znalazły się ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe z rekwizytami. Przedszkolaki bawiły się ćwicząc również na placu przedszkolnym. Były zawody sportowe, mecz piłki nożnej. Nie zabrakło także ćwiczeń zaproponowanych przez Akademię Krokieta i Lamy. Dzieci tego dnia wesoło się bawiły rozwijając swoją sprawność fizyczną.

 @EuropejskiDzienSportuSzkolnego

#ESSDPoland #ActiveLessonsPlan #ESSD2023 #BeActive #edukacjawruchu #AKiL

Dzień Przedszkolaka

Dziś w naszym przedszkolu było bardzo wesoło. Obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Starsze przedszkolaki pojechały do kina „Millenium” w Łomży na bajkę pt. „ Kicia Kocia na pikniku”. Maluszki zostały w przedszkolu i w grupach bawiły się przy skocznej muzyce.Nie zabrakło również pamiątkowych fotografii.Wszyscy bawili się znakomicie, a zadowolenie nie znikało z twarzy przedszkolaków.

Zbieramy Pluszaki – akcja charytatywna

!!!!UWAGA!!!!
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków i ich rodziców do włączenia się do organizowanej w naszym przedszkolu akcji charytatywnej. Już od jutra możecie przynosić do przedszkola pluszaki, którymi nie bawią się Wasze dzieci, aby wspomóc potrzebujących.

Dyżur w sierpniu

Przedszkole Publiczne nr 15 czynne będzie w sierpniu. Prosimy, by dzieci uczęszczające do przedszkola podczas dyżuru w sierpniu przyniosły ze sobą:

kapcie

nakrycie głowy

dużą rolkę ręcznika papierowego

2 rolki papieru toaletowego

zeszyt czysty

blok rysunkowy

kolorowankę

Informacja dla rodziców nowych przedszkolaków

Zapraszamy rodziców  nowych przedszkolaków na zebranie informacyjnie w dniu 29 czerwca 2023 r, o godz. 16:00

Na spotkanie  adaptacyjne dla dzieci trzyletnich  zapraszamy  29 i 30 sierpnia 2023 r.  o godz. 10:00