Pracownicy

Kadra pedagogiczna

Janina Szenk-Leszczyńska – dyrektor
mgr wychowania przedszkolnego
nauczyciel dyplomowany
studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą
studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne

Ewa Aszoff
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany

Iwona Dąbrowska
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

Anna Duda
mgr wychowania przedszkolnego
nauczyciel kontraktowy

Elżbieta Jemielity
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

Ewa Kościuczuk
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel dyplomowany
kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i gimnastyki korekcyjnej

Marta Malinowska
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany

Teresa Mariak
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel dyplomowany

Ewa Matkiewicz
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany

Małgorzata Polkowska
mgr pedagogiki
nauczyciel mianowany
studia podyplomowe: Logopedia
studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna

Edyta Staniszewska
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel dyplomowany

Wiesława Tomaszewska
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

Ewa Wądołowska
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany

Danuta Woźny
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel mianowany

Anna Zalewska
licencjat pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym nauczyciel kontraktowy

Zofia Zaręba
mgr kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
nauczyciel mianowany

Zajęcia dodatkowe

angielski: Urszula Suchoicka
mgr filologii angielskiej
nauczyciel stażysta

religia: Marzena Gosk
mgr teologii
nauczyciel dyplomowany

basen: instruktorzy Pływalni nr 2

 

Pracownicy administracji

Agata Krysiuk, Małgorzata Kujawa, Małgorzata Wiśniewska

Pracownicy obsługi

pomoce nauczycielki:

Anna Brzezińska, Irena Chojnowska, Anna Jankowska, Urszula Krupińska, Aneta Lemańska, Irena Łada, Marianna Rusińska, Małgorzata Siwik

robotnik:

Tomasz Matejkowski

Kucharki

Grażyna Brulińska, Renata Lipińska, Iwona Piotrowska