Pracownicy

Kadra pedagogiczna

Janina Szenk-Leszczyńska – dyrektor
mgr wychowania przedszkolnego
studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą
studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne
nauczyciel dyplomowany

Kinga Baczewska
mgr pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną
nauczyciel stażysta

Sylwia Chojnowska
mgr filologii rosyjskiej
studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
nauczyciel kontraktowy

Iwona Dąbrowska
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

Anna Duda
mgr wychowania przedszkolnego
nauczyciel mianowany

Elżbieta Jemielity
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

Ewa Kościuczuk
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i gimnastyki korekcyjnej
nauczyciel dyplomowany

Anna Krupińska
mgr zarządzania
studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
nauczyciel kontraktowy

Marta Malinowska
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany

Paulina Nawrocka
mgr pedagogiki pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel kontraktowy

Ewa Matkiewicz
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna
nauczyciel dyplomowany

Anna Potrzebko
mgr pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej
studia podyplomowe: Logopedia
kurs kwalifikacyjny: Metodyka nauczania języka angielskiego
nauczyciel mianowany

Edyta Staniszewska
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna
nauczyciel dyplomowany

Wiesława Tomaszewska
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

Ewa Wądołowska
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany

Danuta Woźny
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel mianowany

Anna Zalewska
mgr pedagogiki
nauczyciel mianowany

Zofia Zaręba
mgr kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
nauczyciel mianowany

Zajęcia dodatkowe

angielski: Anna Potrzebko
mgr pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej
kurs kwalifikacyjny: Metodyka nauczania języka angielskiego
Certyfikat IELTS
nauczyciel mianowany

religia: Marzena Gosk
mgr teologii
nauczyciel dyplomowany

 

Pracownicy administracji

Agata Krysiuk, Małgorzata Kujawa, Małgorzata Wiśniewska

Pracownicy obsługi

pomoce nauczycielki:

Anna Brzezińska, Ewa Dzwonkowska, Iwona Gurzęda, Aneta Lemańska, Irena Łada, Urszula Rusińska, Aneta Sychowicz, Agnieszka Uglik, Marzena Żelazna

robotnik:

Tadeusz Wiśniewski

Kucharki

Magdalena Bednarczyk, Regina Lipińska, Magdalena Szczytkowska, Katarzyna Wysocka