Pracownicy

Kadra pedagogiczna

Janina Szenk-Leszczyńska – dyrektor
mgr wychowania przedszkolnego
studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą
studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne
nauczyciel dyplomowany

Sylwia Chojnowska
mgr filologii rosyjskiej
studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
nauczyciel mianowany

Iwona Dąbrowska
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

Anna Duda
mgr wychowania przedszkolnego
nauczyciel mianowany

Ewa Dzwonkowska                                                                                                                                    mgr zarzadzania                                                                                                                                    studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne                                                                              studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna                                                nauczyciel stażysta

Dominika Jamka                                                                                                                                        mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej                                                                                studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną            studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu      nauczyciel kontraktowy

Elżbieta Jemielity
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

Ewa Kościuczuk
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i gimnastyki korekcyjnej
nauczyciel dyplomowany

Anna Krupińska
mgr zarządzania
studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
nauczyciel kontraktowy

Marta Malinowska
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel dyplomowany

Ewa Matkiewicz                                                                                                                                          mgr pedagogiki wczesnoszkolnej                                                                                                              studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna                                                                                      nauczyciel dyplomowany

Paulina Nawrocka
mgr pedagogiki pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel kontraktowy

Kinga Nitkiewicz                                                                                                                                        mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną                                        nauczyciel kontraktowy

Anna Potrzebko
mgr pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej
studia podyplomowe: Logopedia
kurs kwalifikacyjny: Metodyka nauczania języka angielskiego
nauczyciel dyplomowany

Wiesława Tomaszewska
mgr pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

Ewa Wądołowska
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany

Anna Zalewska
mgr pedagogiki
nauczyciel mianowany

Zofia Zaręba
mgr kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
nauczyciel dyplomowany

Zajęcia dodatkowe

angielski: Anna Potrzebko
mgr pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej
kurs kwalifikacyjny: Metodyka nauczania języka angielskiego
Certyfikat IELTS
nauczyciel dyplomowany

logopedia: Anna Potrzebko                                                                                                                     mgr pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej                                                              studia podyplomowe: Logopedia                                                                                                nauczyciel dyplomowany

religia: Marzena Gosk
mgr teologii
nauczyciel dyplomowany

 

Pracownicy administracji

Agata Krysiuk, Małgorzata Kujawa, Małgorzata Wiśniewska

Pracownicy obsługi

pomoce nauczycielki:

Anna Brzezińska, Iwona Gurzęda, Iwona Karwowska,  Aneta Lemańska, Karolina Modzelewska,  Aneta Sychowicz, Magdalena Szczytkowska,  Agnieszka Uglik, Marzena Żelazna

robotnik:

Tadeusz Wiśniewski

Kucharki

Iwona Piotrowska, Magdalena Bednarczyk, Regina Lipińska, Katarzyna Wysocka