Miesięczne archiwum: marzec 2016

Edukacja muzyczna – „A kapela gra wesoło”

Bogactwo i piękno, jakim wyróżnia się polska muzyka ludowa są od wieków doceniane przez kompozytorów. Na marcowym spotkaniu z muzyką dowiedzieliśmy się, którzy kompozytorzy inspirowali się muzyką ludową. Poznaliśmy nazwy tańców polskich, ich charakterystyczne cechy i rytmy, dzięki którym łatwo je rozpoznać. Zespół ludowy, którego gościliśmy, zaprezentował  pieśni, stroje i zabawy regionalne.

„Kukła z wiejskiego ogródka”

Dnia 15.03.2016r.  odbył się w naszym przedszkolu teatrzyk kukiełkowy pt. ” Kukła z wiejskiego podwórka”. Przestawienie przygotował teatr „Pod Orzełkiem” z Białegostoku. Dzięki spektaklowi poczuliśmy nadchodząca wiosnę ze zdwojoną siłą. Profesor Hilary Szczebrzeszyński wyruszył  na wieś do Kukiełkowa, gdzie bawił się z widzami w teatr kukiełkowy. Dzieci zapoznały się z ludowymi obrzędami (noc sobótkowa, dożynki, topienie Marzanny) i tradycyjną polską lalką-kukłą. Uczestnicy zabawy wystąpili
w Teatrze Jarzynowym im. Królowej Bony, spotkali Stracha Na Wróble, tańczyli z lalkami podczas Nocy Świętego Jana.. Spektakl spotkał się z wielkim zainteresowaniem dzieci  –  nagrodzono aktorów Teatru „Pod Orzełkiem” wielkimi brawami!!!

Warsztaty Wielkanocne w Muzeum – grupa VI

W marcu dzieci z grupy VI uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Północno – Mazowieckie pt. „Zwyczaje wielkanocne na Kurpiach i u sąsiadów”. Czas Wielkanocny, tak jak inne przełomowe okresy związane z wielkimi świętami, łączy ze sobą przeżycia typowo religijne z wielowiekową tradycją, którą warto kontynuować. Na Kurpiach panuje zwyczaj wykonywania dużych i bardzo strojnych palm. W wielu miejscowościach odbywają się konkursy na najładniejszą i największą palmę. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda taka palma, a także dowiedziały się w jaki sposób dawniej ludzie dekorowali swoje domy w okresie przedświątecznym. Poznały także tradycję przygotowywania święconego  – koszyka z żywnością, który nieśli do kościoła w Wielką sobotę. Ważnym elementem tradycji kurpiowskiej jest  ozdabianie jajek. Przedszkolaki  poznały zwyczaj pisania jajek woskiem i malowania w wywarze z łusek cebuli. Mogły samodzielnie ozdobić jajko wzorami z wosku. Gotową pisankę zabrały na pamiątkę do przedszkola.

To już wiosna!

To marcowi zima w głowie,
to wiosenne harce.
Chce być lutym, albo kwietniem,
byleby nie marcem!

Obudziła się wiosna tu i tam, rozrzuciła kwiatki wszędzie nam.

Koniec zimy to okazja, aby maluszki zdobyły  jak najwięcej  wiadomości o wiośnie. Najpierw nauczyły się  piosenki i wspólnie przy jej akompaniamencie zatańczyły taniec dla Pani Wiosny. Na zajęciach z pojęć matematycznych uczyły się liczyć krokusy, a później malowały wiosenną ozdobę,  na koniec z klocków budowały wiosenne zabawki. Powstały bardzo ciekawe prace, małe arcydzieła.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2016 / 2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15.03.2016 r.     do 31.03.2016 r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły od 05.05.2016 r.     do 11.05.2016 r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy do 05.04.2016 r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły  do 16.05.2016 r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.04.2016r.do godz. 15.00 19.05.2016 r.do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 18.04.2016r. do 20.04.2016r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły od 20.05.2016r. do 23.05.2016r.w godzinach pracy przedszkola/szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.04.2016r.do godz. 15.00  25.05.2016r.do godz. 15.00

 

Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie  do Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu  w dniach: 29.02 – 08.03.2016 r.