Miesięczne archiwum: kwiecień 2019

Informujemy, że przedszkole od środy 17 kwietnia pracuje w normalnym trybie.

Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,

dziękujemy za zrozumienie, cierpliwość i wsparcie. 

Wychodząc naprzeciw  coraz mocniej akcentowanym potrzebom Państwa deklarujemy, że od wtorku 16 kwietnia zapewnimy opiekę potrzebującym dzieciom w godzinach 06:30 – 16:30.                                                                                                                

Informacja o strajku

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do strajku wszystkich nauczycielek, przedszkole nie jest w stanie realizować  zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .

Prosimy Rodziców o zorganizowanie opieki swoim dzieciom. W przypadku braku takiej możliwości, w przedszkolu opiekę  nad  jedną grupą dzieci może pełnić jedynie dyrektor. W związku z tym zmuszeni  jesteśmy skrócić godziny pracy przedszkola.

Od 9 kwietnia przedszkole będzie otwarte od 7:30 do 15:30 do odwołania.                                                                                                              

Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice

Informuję, że w związku z brakiem możliwości spełnienia żądań finansowych jako pracodawca jestem w sporze zbiorowym ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego działającym w imieniu i na rzecz nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Przedszkolu Publicznym nr 15 w Łomży.

W naszym przedszkolu zostało przeprowadzone  referendum strajkowe, w którym 80% pracowników opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej.

W związku z powyższym otrzymałam od ZNP oficjalne zawiadomienie o rozpoczęciu od dnia 8 kwietnia 2019 r.  do odwołania akcji strajkowej. Zarówno pracownik, który brał udział w referendum, jak i ten, który nie brał  lub głosował przeciw strajkowi ma prawo przystąpić do akcji strajkowej.

Jako dyrektor przedszkola jestem zobowiązana zapewnić wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, jednak udział pracowników w strajku powoduje, ze przedszkole nie będzie mogło  realizować zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pełnym zakresie.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie tak trudnej dla nas sytuacji i w miarę możliwości nieprzyprowadzanie dzieci do przedszkola w dniu 8 kwietnia 2019 r., ponieważ dopiero w pierwszym dniu strajku, czyli w poniedziałek będę miała  wiedzę, ilu pracowników przystąpi do strajku i jakie w związku z tym mam możliwości zapewnienia dzieciom opieki.

Dziękuję za zrozumienie. Będę starała się na bieżąco informować Państwa o rozwoju sytuacji.     

                                   Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży

                                                                       Janina Szenk-Leszczyńska