Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019 / 2020

Od 12 do 22 marca 2019 r. będzie prowadzona rejestracja w systemie rekrutacyjnym nowych kandydatów do przedszkola.

Link do systemu rekrutacji:      https://nabor.pcss.pl/lomza

Prosimy o zapoznanie sie z informatorem zamieszczonym na stronie rekrutacji i na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Wypełnione karty zgłoszenia wraz z zaświadczeniami i oświadczeniami prosimy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 22 marca.

29 marca 2019 r. opublikujemy na tablicy ogłoszeń w przedszkolu listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 4 kwietnia Rodzic potwierdza w postaci pisemnego oświadczenia wolę przyjęcia do przedszkola.

5 kwietnia 2019 r.  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu opublikowana będzie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019 / 2020.